Шест Талантливи деца получиха Подкрепа и Стипендия от Общината

Чрез Общинската програма за закрила на детето всяка година Община Казанлък предоставя едногодишни стипендии, в размер на 130 лв. месечно

Прочетете повече