210 хил.лв. субсидия от Общината ще получат за 2021 година спортните клубове в Казанлък

На редовно заседание на Общинския съвет бе гласувана сумата от 210 хил.лв за подпомагане дейността на спортните и футболните клубове

Прочетете повече

Казанлъшкият женски волейбол трябва да бъде в елита

Като мотив за оттеглянето си от ръководството на централата Григоров посочи ангажиментите си с волейболния клуб на Казанлък и бъдещите

Прочетете повече