По повод 12 април навярно не знаете, че:

Първото издигане на хора с балон в българското небе e станало на 18 септември 1892 г. по време на Първото

Прочетете повече