Безплатно до половин тон

Това предложение е заложено в Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията

Прочетете повече