Юбилей 101 отпразнува казанлъшката Детска академия по програмиране и роботика

За връзката между 5 и 101 – двоичното изписване на числото 5, пръв от по-малките възпитаници се досети Цветомир. За

Прочетете повече