Казанлъшкият писател Димитър Никленов направи 70 години

Община Казанлък, Общинска библиотека „Искра“ и Съюзът на българските писатели са организатори на събитието с участието на актьорите Светла Тодорова

Прочетете повече