Тази професия ми даде повече, отколкото ми взе…

Госпожо Добрева, животът Ви е посветен на учителската професия, какво има във всичките тези години отдадени на училището, на учениците?

Прочетете повече