От 1 юни започва допълнителен прием за детските ясли

Община Казанлък обявява допълнителен прием през месец юни, извън утвърдения график на дейностите поради незаети места в дневните детски ясли

Прочетете повече