Доброволците в Казанлък спирка нямат

За пореден път МЦР “Взаимопомощ” и Общинска библиотека “Искра” проведоха Езиково кафе в отдел Изкуства. Последните участници представиха своите държави

Прочетете повече