Изменение на план за улична регулация одобри Общински съвет – Казанлък

Общински съвет – Казанлък прие одобри за изменение на план за улична регулация в централна градска част и част от

Прочетете повече