“Без резерви!“ от Сметната палата за Годишния финансов отчет за 2019 г. на Община Казанлък

Заместник – кметът по бюджет и финанси Драгомир Петков и директорът на дирекция „Финанси и бюджет“ Славена Бояджиева отчетоха 19

Прочетете повече