Само 13 акта са съставени на Вандали в Градинката на ул. „Искра“ за 2019 г.

Кметът отговаря: Контролът по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък се осъществява от служителите на РУ

Прочетете повече