Вече може да получаваме онлайн данни за имот!

Агенция по вписванията предоставя шест нови електронни услуги през единния портал https://portal.registryagency.bg/ С реализирането на шестте нови електронни услуги се

Прочетете повече