По покана на Инър Уийл клуб в Казанлък бе президентът на Интернешънъл Инър Уийл Филиз Чартър

По време на посещението на Чартър, всяка една от  дамите от Инър Уийл клуб Казанлък я запозна с дейността си. Представени

Прочетете повече