Може да се възстанови забравен ПИК от НАП и по телефона

Потребителите  могат да възстановят ПИК от НАП само с едно обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700

Прочетете повече