Изложбата „Нашиятъ Казанлъкъ” още Ви чака на Мегдана

В „Нашиятъ Казанлъкъ” върху 15 платна са показани фотоси, запечатали живота в Казанлък през 19 и 20 век – фотографии, пощенски

Прочетете повече