Фалшиви съобщения се разпространяват от името на „Български пощи“

Измамници разпространяват фалшиви съобщения от името на „Български пощи“. Фалшиви електронни съобщения от името или с логото на „Български пощи“

Прочетете повече