Започна Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в Област Стара Загора

Изследването се провежда върху шест годишна ротационна извадка от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за

Прочетете повече