Теменужка Люцканова: Общината разполага и използва компостираща станция

Един от последните обекти, по които работи в продължение на две месеца Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“

Прочетете повече