В 3 казанлъшки детски градини са обявени конкурси за Директор

Със Заповед на Кмета на Община Казанлък, публикувана на сайта на Общината, е обявен Конкурс за заемане на длъжността „Директор”

Прочетете повече