НСИ: Почти 34 на сто от населението в Старозагорско е под прага на бедност

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните

Прочетете повече