Мкбппмн Казанлък и МОС отбелязаха с инициатива Световния ден за борба със СПИН – 1 декември

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Младежки общински съвест съвместно с Българска Асоциация по

Прочетете повече

Коледна инициатива зарадва възрастните хора – потребители на социалната услуга “Дневен център за стари хора”

Младежки общински съвет съвместно с Oбщина Казанлък и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните подготвиха

Прочетете повече