5-ма казанлъшки доброволци „бориха” младежката безработица в Полша

В  младежкия обмен „Youth Beyond Limits”(Младежта отвъд границите)  се включиха 7 държави, а именно България, Полша, Румъния, Унгария, Гърция, Словакия

Прочетете повече