Уличното осветление, което ще направи и нощите ни дни

Проектното предложение на Община Казанлък е по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската

Прочетете повече