От 10 юни се разрешават спортни състезания с публика на открито, а от 15 юни и на закрито

От 10 юни се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на

Прочетете повече