Бъдещето се гради в Настоящето, но се корени в Миналото

Ето, представена нагледно символиката, заложена в девиза на клуб”Млади възрожденци”от ОУ “Христо Ботев”-с.Енина: “БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ В НАСТОЯЩЕТО,НО СЕ КОРЕНИ

Прочетете повече