Създадена е организация при повишаване на нивото на река Гюрля

За да се осигури нормален водоотток, коритото на реката се следи и се извършва редовно почистване на устоите на мостовете,

Прочетете повече