Нов филиал на „Детска млечна кухня“ в село Енина

Официално начало на работата на новия филиал даде Лилия Цонкова, заместник-кмет „Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики“. Тя пожела на майките да

Прочетете повече