Галина Стоянова обсъди новите идеи за работа с младите хора в Общината

Младите хора споделиха с Кмета за работата си с неправителствените организации и необходимостта от подобрения в съвместната работа с училищата,

Прочетете повече