Първите 11 казанлъшки семейства са одобрени за еднократна помощ

Нарочна комисия, сформирана със Заповед на Кмета, разгледа първите заявления – декларации, подадени до 15 април 2020г., за отпускане на

Прочетете повече