Продължава “Предоставяне на грижа в домашна среда”

Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като „домашни помощници” за предоставяне на персонална грижа в домашна

Прочетете повече