Община Казанлък продължава да изпълнява Проекти с външно финансиране

До края на извънредното положение Община Казанлък ще изпълнява проекти с външно финансиране от Инвестиционната си програма. В тази връзка:

Прочетете повече