Канят на обсъждане на финален Доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на гр. Казанлък за периода 2014-2020

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 (ИПГВР) е един от основните стратегически документи

Прочетете повече

Започва обсъждане на проект за бюджет 2021

От днес /11.01.2021г./ Кметът Галина Стоянова и председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов започват обсъждане на проект за

Прочетете повече

Кметове обсъждат с екипа на МРРБ подготовката за новия програмен период

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кметове и представители на администрацията на 10-те големи  градски общини участват в

Прочетете повече

Разрешиха Изменение в Общия устройствен план на Община Казанлък

В Докладната записка на кмета Галина Стоянова, с която беше предложено да се разреши изменението беше посочено, че в Общината

Прочетете повече

Покана за кандидатстване за финансиране на проекти за младежки дейности за 2019 г.

Финансирането на проекти по настоящата покана се осигурява от бюджета на Община Казанлък за 2019 година от Фонд за реализиране

Прочетете повече

Напомняме! Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Казанлък

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени

Прочетете повече