Общината ще се оценява по Европейски стандарти

От 29 до 31-ти януари 2020 г. в Общинска администрация Казанлък се проведе специализирано обучение на служители във връзка с реализацията

Прочетете повече