Застани зад Обектива и предай Емоцията

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ОБЯВЯВАТ ОБЩИНСКИ ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС „ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В

Прочетете повече