От днес влезна в сила електронният прием на първокласниците

Съгласно график на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас в общинските училища на територията на град

Прочетете повече