Кой, Кога и Защо разлая Предизборно бездомните кучета в Казанлък

Започна се с обръщение на зоодоброволец Татяна Байчева към кмета на Община Казанлък, споделено в социалните медии: „ Здравейте, г-жо

Прочетете повече