Без допълнително индивидуално оценяване на потребностите за хората с увреждания

Месечна финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите. Промените

Прочетете повече