Когато Вярата и Родолюбието се слеят в едно

Общо взето населението в селото е трудолюбиво, пестеливо и с напредничев и предприемчив дух. Към чистотата на жилището, тялото и

Прочетете повече