Сагата Равда – Старата песен на нов глас

07 юли 2020г. – Обявен пореден търг за продажба на пионерския лагер в Равда. Цена 1 082 206 лв.  Кандидати

Прочетете повече