Дидимотика в Гърция става 13. Побратимен град на Казанлък

Последни детайли по побратимяването на Казанлък с Дидимотика, Гърция уточниха Галина Стоянова и нейният колега Ромилос Хаджияноглу, кмет на Дидимотика.

Прочетете повече