Грижа за нуждаещи се у дома ще предоставят Домашни помощници

Националната програмата “Предоставяне на  грижа в домашна среда” е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като „домашни помощници”.

Прочетете повече