Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение

Дирекция „Бюро по труда” Казанлък информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че със Закона за мерките и действията по време

Прочетете повече