Достъпът до помощта за деца до 14 години, учещи дистанционно, е облекчен и гарантиран

Поради постъпили запитвания за кандидатстването за помощта за родители, чиито деца до 14 години учат от разстояние, Агенцията за социално

Прочетете повече