610 лв. ще е минималната работна заплата за българина от 1 януари 2020 г.

За повишаването на минималната работна заплата на 610 лв. способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаване броя

Прочетете повече