Към Дарителите за Казанлък в Пандемията: Всички ние Ви благодарим!

ТЪРЖЕСТВЕНО НАГРАЖДАВАНЕ И БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ ХОРА И ФИРМИ, ПРОТЕГНАЛИ РЪКА В ПАНДЕМИЧНАТА 2020 ГОДИНА На брега на язовир „Копринка“  в

Прочетете повече