Одобрено финансиране на Етап 2 от проекта за Интегриран градски транспорт

“Община Казанлък спечели финансиране на Етап 2 на проекта за Интегриран градски транспорт, който е продължение на Етап 1 по

Прочетете повече

Докато тръгнат електробусите

Най-напред Кметът на Казанлък трябва  да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване в срок

Прочетете повече