Социален проектобюджет 2020, с фокус към децата и младите

Проектобюджет 2020 на Община Казанлък изпълнява заявения от Кмета Галина Стоянова приоритет за по-социална политика към децата и младите хора,

Прочетете повече