За вас работодатели: Предлагат средства за наемане и обучение на безработни

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови

Прочетете повече

Националният план по заетостта за 2023 г. ще осигури работа на близо 10 000 безработни

Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по програми и мерки от Националния план за действие по заетостта

Прочетете повече

Предлагат на работодатели пари за да наемат на безработни

За Вас работодатели  Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че

Прочетете повече