Общинската избирателна комисия в Казанлък е вече готова

В дух на разбирателство представителите на политическите партии и коалиции в Община Казанлък постигнаха съгласие за разпределението на ръководните постове

Прочетете повече